5 Μάρκες με στόχο να είναι «φιλικοί προς το περιβάλλον»


Διαβάστε τον άρθρο μου στο Beauty Bazaar Magazine για  «5 Μάρκες με στόχο να είναι «φιλικοί προς το περιβάλλον»

puma_little_bag-01«Το ζήτημα της περιβαλλοντικής συνείδησης και διαχείρισης είναι πλέον σε πολλά τομέα και μόδα αλλά και στόχο για μία πιο οικολογική παραγωγή και αειφόρο ανάπτυξη. Μεγάλες εταιρείες έχουν κάνει βήματα και πέντε από αυτές τις συναντάμε καθημερινά…»

Δείτε περισσότερα εδώ

Your thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.